Drewniakowa.pl

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies 

 

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w związku z korzystaniem ze sklepu www.drewniakowa.pl 

Administratorem danych jest Drewniakowa Sylwia Pluta” z siedzibą w Kunowie 38, 59-900 Zgorzelec, NIP: 615-202-11-81

W razie jakichkolwiek pytań napisz do nas na kontakt@drewniakowa.pl 

Informacje w Polityce Prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszelkie pojęcia i wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep Internetowy, Użytkownik) rozumieć należy zgodnie z ich definicją przedstawioną w Regulaminie Sklepu Internetowego

ROZDZIAŁ I DANE OSOBOWE

§ 1.

W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od zachowań i wyborów Użytkownika, dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) realizacja Zamówień;

2) świadczenie usług dostępnych w Sklepie Internetowym (np. założenie Konta);

3) marketing bezpośredni – prezentowanie oferty usług Administratora.

2. Podstawy przetwarzania danych:

1) zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust.1 lit.b RODO);

2) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (art. 6 ust.1 lit.b RODO);

3) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4) zgoda Użytkownika wyrażona w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5) prawnie uzasadniony interes, polegający na kierowaniu do Użytkownika reklamy behawioralnej (tzn. dopasowanej do preferencji Użytkownika) oraz profilowaniu dla celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 2. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

1. Podanie danych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być konieczne np. w celu wykonania Umowy Sprzedaży przez Administratora.

2. Niepodanie danych – w zależności od celu, w jakim powinny być podane – może spowodować brak możliwości:

1) dokonania zakupów w Sklepie Internetowym;

2) rejestracji i założenia Konta;

3) podglądu statusu realizacji Zamówień i historii zakupów;

4) otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych; 

5) korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3. W przypadku gdy podstawą przewarzania jest zgoda Użytkownika, istnieje możliwość jej cofnięcia w każdej chwili.

§ 3.

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

1) w związku z realizacją umowy (np. Umowy Sprzedaży) – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych przez którąkolwiek ze stron;

2) w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dotyczącego okresu przechowywania dokumentów księgowych);

3) w związku uzasadnionym interesem Administratora tzn. z marketingiem bezpośrednim – do czasu wycofania stosownej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

§4. Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane niżej wymienionym podmiotom, z usług których korzysta Administrator w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego:

1) podmiot obsługujący dostawę Produktów;

2) biuro księgowe;

3) dostawca hostingu;

4) podmiot świadczący Administratorowi wsparcie techniczne i optymalizację Sklepu Internetowego;

5) dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Sklepu Internetowego;

6) podmiot świadczący usługi marketingowe;

7) portale społecznościowe;

8) osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z jego bieżącą działalnością.

2. Przekazywane danych podmiotom wymienionym w ust. 1 odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.

§ 5. Jak chronimy dane osobowe?

1. Administrator zapewnia, iż dba poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2. Administrator wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

§ 6. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. Prawo do przenoszenia danych.

4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7. Profilowanie

1. Administrator w ramach Sklepu Internetowego może automatycznie dopasowywać określone treści do potrzeb, Użytkownika tzn. dokonywać profilowania. Jednakże przed dokonaniem profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływające na niego w podobnie istotny sposób, Administrator zwróci się do użytkownika o wyrażenie stosownej zgody.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1. może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

ROZDZIAŁ II PLIKI COOKIES

§ 8.

Co to są pliki cookies?

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika odwiedzającego Sklep Internetowy.

 2. Pliki cookies zbierają informacje, które:

1) ułatwiają korzystanie ze Sklepu Internetowego (np. dzięki zapamiętywaniu wizyty Użytkownika w Sklepie Internetowym i dokonywanych przez niego czynności);

2) nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

§ 9. W jakich celach uzyskujemy dostęp do informacji w zawartych w plikach cookies?

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

1) udostępniania funkcji Sklepu Internetowego (np. możliwości personalizacji interfejsu);

2) zapamiętywania zawartości koszyka;

3) marketingowym tzn. do wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

4) statystycznym tzn. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Sklepu Internetowego, co z kolei umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Sklepu Internetowego.

§ 10. Jak można zarządzać plikami cookies?

1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie. Użytkownicy Sklepu  mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia np. usunięcie plików cookies oraz automatyczne blokowanie plików cookies.

3. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies może skorzystać z zakładki pomocy danej przeglądarki.

4. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Sklepie Internetowym, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. 

ROZDZIAŁ III LOGI SERWERA

§ 11. Co to są logi serwera?

1. Niezależnie od plików cookies, Sklep Internetowy przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.

2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:

1) adres IP Użytkownika;

2) informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik;

3) adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;

4) przesłaną ilość danych;

5) datę i czas dostępu.

3. Informacje w logach serwera:

1) mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników;

2) nie są ujawniane osobom trzecim;

3) są zapisywane i przechowywane na serwerze;

4) są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Sklepem Internetowym.

ROZDZIAŁ IV INNE TECHNOLOGIE

§ 12.

1. Administrator informuje, iż stosuje niżej wymienione technologie, które śledzą działania podejmowane przez Użytkownika w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego:

1) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu Internetowego;

2) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Sklepu Internetowego, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

Shopping Cart
0
    0
    Twój Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu